Yönetim

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih SAKALLI

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKCA

Öğr. Gör. Dr. Serap KARAKILIÇ AKI