Ders Listesi

ZORUNLU DERSLER
 

Birinci Yarıyıl 
 

DERSİN KODU VE  ADI 

T/U/L/K 

COU R S E S

TDE-101  Türkiye Türkçesi-I

1+2+0 2

Turkey Turkish- I

TDE-103  Osmanlı Türkçesi-I

3+0+03     

Ottoman Turkish-I

TDE-105  Türk Dili Tarihi-I

2+0+02 

The History of Turkish Language- I  

TDE-107 Türkçe-ompozisyon-I

1+2+02   

Turkish Composition- I

TDE-109  Eski Türk Edebiyatına Giriş-I

3+0+03

Introduction to Classical Turkish Literature.-I

TDE-111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş-I

3+0+03 

Introduction to Modern Turkish Literature.-I

TDE-113 Türk Halk Edebiyatına Giriş-I

3+0+03 

Introduction to Turkish Folk Literature- I

TAR-191 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-I

3+0+00

Atatürk's Principles and Hist.of Reforms- I

İNG-191 İngilizceI 

2+0+0+-

Foreign Language- I

ENF-101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

2+0+0+

 

 

İkinci Yarıyıl 
 

DERSİN KODU VE  ADI 

T/U/L/K 

COU R S E S

TDE.-102  Türkiye Türkçesi- II

1+2+0 2

Turkey Turkish- II

TDE.-104  Osmanlı Türkçesi-II

3+0+03     

Ottoman Turkish-II

TDE-106  Türk Dili Tarihi-II

2+0+02 

The History of Turkish Language- I I

 TDE-108 Türkçe-Kompozisyon-II

1+2+02   

 Turkish Composition- II

TDE-110  Eski Türk Edebiyatına Giriş-II

3+0+03

Introduction to Classical Turkish Literature.-II

 TDE-112 Yeni Türk Edebiyatına Giriş-II

3+0+03 

Introduction to Modern Turkish Literature.-II

 TDE-114 Türk Halk Edebiyatına Giriş-II

3+0+03 

Introduction to Turkish Folk Literature- II

 TAR-192 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi-II

2+0+0+0

Atatürk's Principles and Hist.of Reforms- I

İNG- 192 İngilizceII   

1+0+0+0  

Foreign Language- II

ENF-108 Temel Bilgisayar Bil.ve Basic Prog Dili

2+2+0+3 

 

 

Üçüncü Yarıyıl

 

DERSİN KODU VE ADI                          

T/U/L/K 

COU R S E S

TDE-201 Türkiye Türkçesi -III

2+0+0 2

Turkey Turkish- III                                     

TDE-203 Osmanlı Türkçesi-III

3+0+0 3

Ottoman Turkish- III

TDE-205 Eski Anadolu Türkçesi- I

2+0+0 2

The Old Anatolian Turkish- I

TDE-207 Yeni Türk Edebiyatı- I

3+0+0 3

Modern Turkish Literature- I

TDE-209 Eski Türk Edebiyatı- I

3+0+0 3

Classical Turkish Literature- I 

TDE-211 Orhun Türkçesi

2+0+0 2

Orkhun Turkish

TDE-213 Türk Halk Edebiyatı- I

3+0+0 3

Turkish Folk Literature- I

TDE-215 Edebiyat Teorileri-I

2+0+0 2

Literary Theories-I

 

Dördüncü Yarıyıl 
 

DERSİN KODU VE ADI                                             

T/U/L/K 

COU R S E S                       

 TDE-202 Türkiye Türkçesi -IV

2+0+0 2

Turkey Turkish- IV                    

 TDE-204 Osmanlı Türkçesi-IV

3+0+0 3

Ottoman Turkish- IV

 TDE-206 Eski Anadolu Türkçesi- II

2+0+0 2

The Old Anatolian Turkish- II

 TDE-208 Yeni Türk Edebiyatı- II

3+0+0 3

Modern Turkish Literature- II  

TDE-210 Eski Türk Edebiyatı- II

3+0+0 3

Classical Turkish Literature- II

TDE-212 Uygur Türkçesi

2+0+0 2

Uighur Turkish

TDE-214 Türk Halk Edebiyatı- II  

3+0+0 3

Turkish Folk Literature- II

TDE-216 Edebiyat Teorileri-II

2+0+0+2

LiteraryTheories-II

 

Beşinci Yarıyıl 
 

DERSİN KODU VE ADI                               

T/U/L/K

COU R S E S                                          

TDE-301 Çağdaş Türk Lehçeleri-I

2+0+0 2

Modern Turkic Dialects- I

TDE-303 Yeni Türk Edebiyatı- III

3+0+0 3

Modern Turkish Literature- I I I

TDE-305 Eski Türk Edebiyatı- III

3+0+0 3

Classical Turkish Literature- I I I

TDE-307 Eski Türk Edebiyatında Nesir-I

2+0+0 2

Prosein Classical Turkish Literature- I

TDE-309 Türk Halk Edebiyatı- III

3+0+0 3

Turkish Folk Literature- I I I

TDE-311 Karahanlı Türkçesi

2+0+0 2

Karahanid Turkish

TDE-313 Türk Halk Bilimi-I

2+0+0 2

Turkish Folk Science-I

 

Altıncı Yarıyıl 
 

DERSİN KODU VE ADI                                 

T/U/L/K  

COU R S E S                                        

TDE-302 Çağdaş Türk Lehçeleri- II

2+0+0 2

Modern Turkic Dialects- II

TDE-304 Yeni Türk Edebiyatı- IV

3+0+0 3

Modern Turkish Literature- IV

TDE-306 Eski Türk Edebiyatı- IV

3+0+0 3

Classical Turkish Literature- IV

 TDE-308 Eski Türk Edebiyatında Nesir- II

2+0+0 2

Prosein Classical Turkish Literature- I I

TDE-310 Türk Halk Edebiyatı- IV

3+0+0 3

Turkish Folk Literature- IV

TDE-312 Harezm- Kıpçak Türkçesi

2+0+0 2

Kharezm and Kiptchak Turkish

 TDE 314 Türk Halk Bilimi-II

2+0+0 2

Turkish Folk Science-II

 

Yedinci Yarıyıl 
 

DERSİN KODU VE ADI                                       

T/U/L/K

COU R S E S                                    

TDE-401 Çağatay Türkçesi-I

2+0+0 2

Chaghatay Turkish- I                 

TDE-403 Yeni Türk Edebiyatı- V

1+2+0 2

Modern Turkish Literature- V  

TDE-405 Tenkit Tarihi- I

2+0+0 2

 The History of Criticism- I

TDE-407 Eski Türk Edebiyatı- V

1+2+0 2

 Classical Turkish Literature- V

TDE-409 Türk Halk Edebiyatı- V

1+2+0 2

Turkish Folk Literature- V

TDE-411 Araştırma Projesi-I

2+2+0 3

Research Project- I

 

Sekizinci Yarıyıl
 

DERSİN KODU VE ADI                                   

T/U/L/K

COU R S E S                                                                    

TDE-402 Çağatay Türkçesi-II

2+0+0 2

Chaghatay Turkish- II                                      

TDE-404 Yeni Türk Edebiyatı-VI

 1+2+0 2

Modern Turkish Literature-VI

TDE-406 Tenkit Tarihi- II

2+0+0 2

 The History of Criticism- II

TDE-408 Eski Türk Edebiyatı-VI

1+2+0 2

Classical Turkish Literature-VI

TDE-410 Türk Halk Edebiyatı-VI

1+2+0  2

 Turkish Folk Literature-VI

TDE-412 Araştırma Projesi-II

2+2+0 3

Research Project- II

 

SEÇMELİ DERSLER  (ELECTIVE COURSES) 
 

Birinci Yarıyıl

 

 

Türkçe Tekamül-I

2+0+0 2

Improving Turkish- I (for foreign students)

İkinci Yarıyıl

 

 

Türkçe Tekamül-II

2+0+0 2

Improving Turkish- II(for foreign students)

Üçüncü Yarıyıl

 

 

Türkçe Tekamül- III

 2+0+0 2

Improving Turkish- III(for foreignstudents)

Dördüncü Yarıyıl

 

 

Türkçe Tekamül- IV

2+0+0 2

Improving Turkish- IV(forforeignstudents)

Beşinci Yarıyıl

 

 

TDE- 351 Dil Bilimine Giriş-I

2+0+0 2

Introduction to Linguistics- I

TDE- 353 Türk Dilinin Kaynakları

2+0+0 2

The Sources of Turkish Languages

TDE-355 Türkolojiye Giriş

2+0+0 2

Introduction to the Turkology

TDE-357 Metin Şerhi-I

2+0+0 2

Analysis Methods of Literarytexts- I

TDE- 359 Eski Türk Edebiyatında Türler

2+0+0 2

Styles in contemporary Turkish Literature- I

TDE- 361 Şiir Tahlili-I

2+0+0 2

Poetry Analysis-I

TDE- 363 İletişim ve Edebiyat-I

2+0+0 2

Communication and Literature-I

TDE- 365 Diksiyon

2+0+0 2

Diction

TDE- 367 Türk Halk Müziği-I

2+0+0 2

Turkish Folk Music- I

TDE- 369 Tasavvuf Edebiyatı-I

2+0+0 2

Mystical Literature- I

TDE- 371 Sahada Derleme Metod ve Teknikleri

2+0+0 2

The methods of colection infield

TDE- 373 Aşık Edebiyatı-I

2+0+0 2

Ashik Literature- I

TDE- 345 Farsça- I

2+0+0 2

Persian Language-I

Altıncı Yarıyıl

 

 

TDE- 352 Dilbilimine Giriş-II

2+0+0 2

Introduction to Linguistics- II

TDE- 398 Kıpçak Türkçesi Metinleri

2+0+0 2

Texts of Kiptchak Turkish

TDE- 358 Metin Şerhi-II

2+0+0 2

Analysis Methods of  Literarytexts-II

TDE- 350 Tezkireler

2+0+0 2

Biographyies

TDE- 352 Şiir Tahlili-II

2+0+0 2

Poetry Analysis-II

TDE- 384 İletişim ve Edebiyat-II

2+0+0 2

Communication and Literature-II

TDE- 378 Türk Halk Müziği- II

2+0+0 2

Turkish Folk Music- II

TDE- 370 Tasavvuf Edebiyatı-II

2+0+0 2

Mystical Literature- II

TDE-356 Türk Halk Tiyatrosu

2+0+0 2

Turkish Folk Theatre

TDE- 374 Aşık Edebiyatı-II

2+0+0 2

Ashik Literature- II

Yedinci Yarıyıl

 

 

TDE- 451 Anadolu ve Rumeli Ağızları

2+0+0 2

Anotolian and Rumeli Dialects

TDE- 443 Anlam Bilimi-I

2+0+0 2

Semantics -I

TDE- 455 Çağdaş Türk Lehçeleri-III

2+0+ 2

Modern Turkic Dialects- III

TDE- 447 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

2+0+0 2

Sources of Turkish Clasical Literature

TDE- 449 Edebî Muhitler ve Mektepler

2+0+0 2

Literary Surroundings and School-I

TDE- 451 Edebî Akımlar-I

2+0+0 2

Literary  Trends- I

TDE- 453 Hikâye ve Roman Tahlili-I

2+0+0 2

Analysis of Novel and Story-I

TDE- 483 Metin Yazarlığı-I

2+0+0 2

Literarytexts of Autor-I

TDE- 467 Tiyatro Tarihi-I

2+0+0 2

History of  Theatre-I

TDE- 459 Türk Kültür Tarihi-I

2+0+0 2

History of Turkish Culture- I

Türk Mitolojisi

2+0+0 2

Turkish Mythology

TDE- 473 Türk Destanlarının Tahlili-I

2+0+0 2

The Analysis of the Turkish Epics- I

TDE- 465 Mukayeseli Türk Dünyası Edebiyatı-I

2+0+0 2

Comparative Turkish Literature- I

Sekizinci Yarıyıl

 

 

Türkçenin Öğretimi

2+0+0 2

Education of  Turkish-I

TDE- 444 Anlam Bilimi-II

2+0+0 2

Semantics -II

TDE- 448 Türk Dilinin Bugünkü Meseleleri

2+0+0 2

Problems of Turkish Language of Today

TDE- 468 Çağdaş Türk Lehçeleri- IV

2+0+0 2

Modern Turkish Dialects- IV

TDE- 450 Mazmunlar

2+0+0 2

Symbols (images in the poetry of Classical Turkish Literat)

TDE- 462 Türk Edebiyatında Mesnevi

2+0+0 2

"Mesnevi" in Turkish Literature

TDE- 452 Edebî Akımlar-II

2+0+0 2

Literary Trends- II

TDE- 454 Hikâye ve Roman Tahlili-II

2+0+0 2

Analysis of Novel and Story-II

TDE- 484 Metin Yazarlığı-II

2+0+0 2

Literarytexts of Autor-I

TDE- 458 Tiyatro Tarihi-II

2+0+0 2

History of  Theatre-II

TDE- 460 Türk Kültür Tarihi-II

2+0+0 2

History of Turkish Culture- II

TDE- 480 Türk Destanlarının Tahlili-II

2+0+0 2

The Analysis of the Turkish Epics- II

TDE- 466 Mukayaseli Türk Dünyası Edebiyatı-II

2+0+0 2

Comparative Turkish Literature- I