Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisans üstü eğitim için hazırlamak; ikincisi, öğrencileri Türk Dünyasının bütününde, öteki Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamak. Bölümde dört yıllık bir lisans programı uygulanmaktadır. Öğrenciler, zorunlu derslere ilâve olarak 5. yarıyıldan itibaren her yarıyılda 2’şer kredilik 3 seçmeli ders almaktadırlar. Yüksek lisans ve doktora programları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile koordineli olarak, Bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülmektedir.

Bölümde çeşitli kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda proje gerçekleştirilmiştir. Bölüm bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı sahası ile ilgili temel ve başvuru kaynaklarının yer aldığı bir küçük kütüphane bulunmaktadır. Bölüm mezunları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT'nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.