Akademik Kadro

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI 

Prof. Dr. Ahmet MERMER  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mermer/

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Anabilim Dalı Başkanı)  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aksoyak

Doç Dr. Orhan KURTOĞLU   http://websitem.gazi.edu.tr/site/orkurt/

Doç. Dr. Ayşe YILDIZ   http://websitem.gazi.edu.tr/site/yildiz

Doç. Dr. Neslihan KOÇ KESKİN   http://websitem.gazi.edu.tr/site/neslihank/academic

Yrd. Doç. Dr. Muvaffak EFLATUN   http://websitem.gazi.edu.tr/site/meflatun/

Arş. Gör. Bilal GÜZEL (35. maddeyle görevli)   http://websitem.gazi.edu.tr/site/bilalguzel

Arş. Gör. Özlem BATĞI (35. maddeyle görevli)   http://websitem.gazi.edu.tr/site/ozlembatgi  

Arş. Gör. Zeynep DİNÇER BERDİBEK (35. maddeyle görevli)   http://websitem.gazi.edu.tr/site/zeynepdincer/bio

Arş. Gör. Dr. Ayşe ERGİNER

Arş. Gör. Hanım YILMAZ

 

ESKİ TÜRK DİLİ

Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (Anabilim Dalı Başkanı)   http://websitem.gazi.edu.tr/site/hcengel/

Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY   http://websitem.gazi.edu.tr/site/yhabibe/

Arş. Gör. Fulya AKMAN ACUNGİL  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fulyaakman 

 

YENİ TÜRK DİLİ

Prof. Dr. Çetin PEKACAR   (Anabilim Dalı Başkanı)  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pekacar

Prof. Dr. Fatma ÖZKAN http://websitem.gazi.edu.tr/site/fozkan

Prof. Dr. Yakup KARASOY  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ykarasoy

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK  http://websitem.gazi.edu.tr/site/gulcanbs

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKCA   http://websitem.gazi.edu.tr/site/hakca

Öğr. Gör. Dr. Serap KARAKILIÇ AKI   http://websitem.gazi.edu.tr/site/serapaki/

Arş. Gör. Nuray TAMİR   http://websitem.gazi.edu.tr/site/nurayt

Arş. Gör. Arife Ece EVİRGEN   http://websitem.gazi.edu.tr/site/a.ecetombul

Arş. Gör. İbrahim YILMAZ   http://websitem.gazi.edu.tr/site/yilmazibrahim

Arş. Gör. Funda TORPİL (ÖYP ile görevli)   http://websitem.gazi.edu.tr/site/fundakapici

 

TÜRK HALK EDEBİYATI

Prof. Dr. İsa ÖZKAN   (Anabilim Dalı Başkanı)  http://websitem.gazi.edu.tr/site/iozkan

Prof. Dr. Pakize AYTAÇ   http://websitem.gazi.edu.tr/site/pakize

Prof. Dr. İbrahim DİLEK   http://websitem.gazi.edu.tr/site/idilek/

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN   http://websitem.gazi.edu.tr/site/aturan

Arş. Gör. Dr. Reyhan Gökben SALUK   http://websitem.gazi.edu.tr/site/rgsaluk/

Arş. Gör. Z. Görkem DURAN GÜLTEKİN (ÖYP ile görevli)   http://websitem.gazi.edu.tr/site/zgorkemduran

Arş. Gör. Davut DEMİR   http://websitem.gazi.edu.tr/site/davutdemir

Arş. Gör. P. Nurdan GÜMÜŞTEPE (ÖYP ile görevlihttp://www.websitem.gazi.edu.tr/site/nurdangumustepe

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI 

Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT  (Anabilim Dalı Başkanıhttp://websitem.gazi.edu.tr/site/nazimpolat/

Prof. Dr. Nezahat ÖZCAN   http://websitem.gazi.edu.tr/site/nozcan/

Doç. Dr. Ayfer YILMAZ   http://websitem.gazi.edu.tr/site/ayilmaz

Doç. Dr. Fatih SAKALLI   http://websitem.gazi.edu.tr/site/fsakalli/

Doç. Dr. R. Melih ERZEN

Arş. Gör. Dr. Dinçer APAYDIN   http://websitem.gazi.edu.tr/site/dincerapaydin/

Arş. Gör. Hatice YILDIZ   http://websitem.gazi.edu.tr/site/haticeyildiz

Arş. Gör. Elif PALİÇKO   http://websitem.gazi.edu.tr/site/elifbuyukkaya

Arş. Gör. Zeynep ŞENER   http://websitem.gazi.edu.tr/site/zeynepsan

Arş. Gör. Merve GÜLCÜ  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/mervegulcu